整理行囊,重新出发(2017国庆节后有感)

作者: 云中布衣   分类:  生活随笔    热度: (1478℃)   时间: 2017-10-10 21:36   标签: #生活随笔    
这一个礼拜的国庆就浑浑噩噩的过完了,搞了搞Docker,做了一个导航页面,其他真的没什么可以说的,倒是混了几天日子,吃了睡,睡了吃,昏天暗地,想想都觉得可怕,简直不堪回首。
总结一下:有假就出去玩,或者找几个人一起做一些事情,拒绝一个人窝在寝室,真的什么事也做不成。

2017-10-10_21-51-52.jpg

图:天大的喷泉(国庆节八天去的唯一一个地方)

节后的第一周,好好整理下心态,确定好努力的方向,然后脚踏实地的去做。刚刚试了试在Ubuntu(32位系统……)上安装Docker,发现竟然成功了,也就是说,我可以在小黑上用PaddlePaddle做课题的相关试验了,想想都觉得还是挺开心的,重新捋一捋课题相关的知识点,以及所需要的做的实验,一步一步的来,努力做好一点,毕竟还有时间的,工作方面暂时也不用太担心,按照当下的情况签百度的可能性比较大。

那么接下来的时间,重心主要放在课题研究以及如何提高生活质量上来。
关于课题研究,最近需要做的事情:
1.整理一下,训练数据,暂只使用太阳Y帆板外板的温度数据,时间越长越好(一年的数据量吧)
2.使用之前已经研究过的多项式拟合外推和自回归滑动平均模型,进行训练和预测(理论和实验都要有记录)
3.采用PyQt绘制模型训练工具的UI,让课题有一个言之有物的载体
4.在Ubuntu下使用Docker安装PaddlePaddle,然后学习PaddlePaddle,使用PaddlePaddle搭建lstm模型预测温度数据
5.后续可以继续学习神经网络相关的知识,并在PaddlePaddle的基础去做更多的事情
关于生活质量的提高:
生活质量的提高也不是一阵子事情,而是一辈子需要去追求的事情,目前只能针对当下的生活做出相应较为合适的决定。
高质量的生活可以简单的概括为四个字——身心健康!

身的健康无非是,饮食起居。
插播一下,由饮食起居搜到黄帝内经,下面截取黄帝内经中的《上古天真论》的一段话,简直说道我心里去了

昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。
乃问于天师曰:余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者。时世异耶?人将失之耶?
岐伯对曰:上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。
今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。
夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。
是以志闲而少欲,心安而不惧,形劳而不倦,气从以顺,各从其欲,皆得所愿。故美其食,任其服,乐其俗,高下不相慕,其民故曰朴。
是以嗜欲不能劳其目,淫邪不能惑其心,愚智贤不肖,不惧于物,故合于道。所以能年皆度百岁而动作不衰者,以其德全不危也。

这段话中说的很是清楚,上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。且不去论法于阴阳,和于术数这种难度比较高的操作,单论其中食饮有节,起居有常,不妄作劳,可能是我们普通人最容易做到的也都是最难做到的。

所以其实做到这身的健康,无非就是做到食饮有节,起居有常,不妄作劳!做到这三点,健康自然就有了。
第一,食饮有节。不暴饮暴食,三餐有着落,按时就餐,饮食荤素搭配要合理。目前来讲早餐是个问题,没有着落,需要改进。可以采取早起去包子铺就餐或者自己自制早餐也可,营养要跟上,牛奶饼干也行。
第二,起居有常。意思很简单,作息要规律,按时睡觉,按时起床,不要晚上熬夜,早上不要赖床。这个也是说起来容易做起来难,暂规定晚11点必须上床睡觉,早上6点半起床,平日里可以起来吃个早饭,然后去坐车,周末可以起来散散步,甚至说如果自己有心,起来早读都是可以的。
第三,不妄作劳。工作也好,学习也好,要有个度,别太过于劳累,懂得劳逸结合,学累了可以起来走走看看远方,周末呢可以出去骑行散散心,跑步可以继续坚持着。
心的健康无非是,保持平常心。
心的健康是一个比较复杂的问题,毕竟能真正把把控住自己的情绪的人还是非常的少,简单的来说吧,就是要保持乐观向上的心态,事事平常心。认准了事就去做,不做无谓的情绪消耗,每天都踏踏实实的去过,每一天都去遇见最好的自己。


云中布衣书于北京.怀柔

2017.10.09

<完>
56.8K

评论:

云中布衣 Say:
@jojo 过奖了,只是为了梳理梳理思绪,有空常来逛逛。

2018-01-22 11:05


jojo Say:
有规划,有深度,有想法的有志青年!

2018-01-21 22:51


云中布衣 Say:
@dugreen  Fighting!

2017-10-14 16:16


dugreen Say:
加油!!

2017-10-13 17:36


云中布衣 Say:
@dugreen 都是这么过来的,不同的时期或多或少都会有不同的迷茫。未知才意味着无限可能嘛,知道自己想要什么,喜欢什么,然后坚定方向踏踏实实的去做就行了。加油!

2017-10-11 14:33


dugreen Say:
向大佬深深的膜拜!!!
自己刚上大二,有了很多的迷茫,没有以前那么爱折腾了。没有打算走学术的道路,一直在朝着“小码农”的方向走着,总感觉上了大二以后一直在浑浑噩噩的过日子。闲下来编编程序。对以后还是充满迷茫。

2017-10-11 13:47


发表评论:

© 云中布衣 2015-2022 | Driven by EMLOG  | SiteMap | RunTime: 8.70ms RSS  | TOP

文章数量【313】 评论数量【450】 稳定运行【2694天】

Visitor IP Address【3.236.121.117】

Email:ieeflsyu#outlook.com